Kära kunder och leverantörer!

Peek-A-Boo Software KB blir den 1'a oktober 2013 Peek-A-Boo Software AB. 
Alla åtaganden mot dig som kund övertas av aktiebolaget.  
Ägarförhållanden,  verksamhet och adresser förblir desamma. 

Den 1'a oktober köper Peek-A-Boo Software AB inkråmet i Peek-A-Boo Software KB, exklusive kundfordringar och leverantörsskulder. Dessa kommer att få klinga ut i kommanditbolaget.
De fakturor du redan fått betalar du alltså som vanligt. 
Vi kommer kontakta de leverantörer och kunder vi har avtal med för att flytta över dessa. 

Vi vill å Kommanditbolagets vägnar tacka för 18 intressanta år, 
och hälsa välkommen till en framtid i aktiebolagsform!M.v.h. 
John & Mats

Peek-A-Boo Software AB
Broväg 10 B
621 40 Visby
P.S. Det nya org.nr: 556940-9179. D.S.