facebook
Kundinloggning
|  Webhotell  |   Egen hemsida  |  
Visste du att...
Av alla ca 60.000 mail som kommer till våra mail-servrar dagligen klassas ca 55.800 som spam och tas bort direkt.
Bara ca 7% av all mailtrafik är alltså "riktiga" mail. (mängden varierar förstås med tiden).


Länkar
ICANN's regelverk:
http://www.icann.org/en/registrars/registrant-rights-responsibilities-en.htm

RIPE:
https://apps.db.ripe.net/search/query.html?searchtext=82.115.147.0

Webbhotell med allt du behöver – utan bindningstid.

Vad ingår i ett webhotellpaket?
• DNS-tjänst
• Adminstration via FTP-konto
• Mail via mailformulär
• Mailkonton (Du kan själv lägga upp eller ta bort mailkonton)
• Webmail
• Statistik med AWStats och GeoIP
• Inkrementell backup var tredje timme till en extern serverhall
• Fri trafik!

"Gröna" säkra servrar
Vi har valt de energisnålaste servrarna på marknaden. Varje server drar från 10W till 85W vid max belastning. Under normala förhållanden hos oss drar 8 servrar med kringutrustning endast ca 1A vilket är ≈28W/server.
För att säkerställa driften så har vi avbrottsfri strömförsörjning. Skulle Gotland drabbas av strömavbrott så betjänas vi av ett dieselkraftverk på 1 MW byggd för konstant drift.
Var 3 timme, dygnet runt, körs sekventiell backup via fiber till en extern serverhall.

Dessutom...och det här är viktigt!
Du låser inte upp dig med någon avtalsperiod eller uppsägningstid. Vill du av någon anledning avbryta samarbetet så kommer du aldrig att behöva fortsätta betala för en tjänst du inte utnyttjar.